Երևանում և հարակից շրջաններում (մինչև 30կմ) առաքումը կատարվում է անվճար, իսկ մարզեր 30կմ-ից սկսած յուրաքանչյուր կմ հաշվվում է 150 դրամ։