Գնված ապրանքը ենթակա է վերադարձի գնման օրվանից 14 օրվա ընթացքում, եթե ամբողջությամբ պահպանված է ապրանքային տեսքը, կոմպլեկտացիան և փաթեթավորումը։

Ետ առաքման ծառայությունը վճարովի է։ Սննդի հետ անմիջապես առնչվող կամ հիգիենայի պարագա հանդիսացող օգտագործված սարքերը վերադարձի ենթակա չեն։