English
Armenian
Russian

English
Armenian
Russian

Warranty

3 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

-15%

tv BERG 50U200SL

340 000AMD

289 000AMD

Warranty

3 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

-15%

tv BERG 55U200SL

376 000AMD

319 000AMD

Warranty

3 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

-19%

washing machine BERG AWB-H561F4W

220 000AMD

179 000AMD

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

-18%

blender BERG B-408G

27 900AMD

22 900AMD

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

-13%

blender BERG B-807R

15 900AMD

13 900AMD

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

-17%

blender BERG B-815GS

47 900AMD

39 900AMD

Special offer
Warranty

3 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

chest freezer BERG BCF-D100W

89 000AMD
Warranty

3 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

-24%

chest freezer BERG BCF-D145W

164 000AMD

125 000AMD

Warranty

3 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

-16%

chest freezer BERG BCF-D200W

184 000AMD

155 000AMD

Warranty

3 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

-14%

chest freezer BERG BCF-D251W

204 000AMD

175 000AMD

Warranty

3 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

-13%

chest freezer BERG BCF-D508W

344 000AMD

299 000AMD

Warranty

3 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

-12%

chest freezer BERG BCF-D708W

394 000AMD

345 000AMD

Warranty

1 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

-29%

water dispensers BERG BD-21HC

120 000AMD

85 000AMD

Warranty

1 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

-25%

water dispensers BERG BD-21HCS

110 000AMD

82 000AMD

Special offer
Warranty

3 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

dishwasher BERG BDW-G612W

149 000AMD
Special offer
Warranty

3 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

freezer BERG BF-D105W

104 000AMD
Warranty

3 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

-19%

freezer BERG BF-D192VW

234 000AMD

189 000AMD

Warranty

3 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

-15%

freezer BERG BF-D192VX

234 000AMD

199 000AMD

Warranty

3 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

-16%

freezer BERG BF-D212VW

297 000AMD

249 000AMD

Warranty

3 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

-16%

freezer BERG BF-D212VX

308 000AMD

259 000AMD

Special offer
Warranty

3 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

freezer BERG BF-D98VS

114 000AMD
Warranty

3 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

-19%

freezer BERG BF-N180VS

263 000AMD

214 000AMD

Warranty

3 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

-18%

freezer BERG BF-N322X

354 000AMD

289 000AMD

Warranty

3+2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

-40%

air conditioner BERG BGAC-A36ECO (T)

575 300AMD

345 200AMD

Showing 1 to 24 of 80 (4 Pages)