Ապառիկ

Документ без названия


ԱՊԱՌԻԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 • Ապառիկ վաճառք առանց բանկ այցելության
 • Վարկի գումարը՝ 30.000-1.500.000 ՀՀ դրամ
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր, սոց. քարտ
 • Վարկը տրամադրվում է 23 մինչև 70 տարեկան անձանց
 • Վարկը տրամադրվում է նաև փաստացի և ժամանակավոր գրանցում ունեցող անձանց

ԳՈՐԾՈՂ ԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԱԿՑԻԱ 1

 • ՏԱՐԵԿԱՆ 0 ՏՈԿՈՍ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ
 • Տարեկան 0 տոկոս տոկոսադրույք, ամսական սպասարկման վճար՝ 0.99%  մարման ժամկետը՝ 42 ամիս; տվյալ ակցիան համատեղելի է գործող ցանկացած այլ ակցիայի, ինչպես նաև ավտոմեքենայի խաղարկության հետ:

Կայք www.inecobank.am


ԱՊԱՌԻԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 • Ապառիկ վաճառք առանց բանկ այցելության
 • Մարման ժամկետը՝ մինչև 36 ամիս
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր, սոց. քարտ
 • Վարկը տրամադրվում է 21 մինչև 65 տարեկան անձանց

ԳՈՐԾՈՂ ԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԱԿՑԻԱ 1

 • ՏԱՐԵԿԱՆ 0 ՏՈԿՈՍ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ
 • Տարեկան 0 տոկոս տոկոսադրույք, ամսական սպասարկման վճար՝ 0.95%; տվյալ ակցիան համատեղելի է գործող ցանկացած այլ ակցիայի, ինչպես նաև  ավտոմեքենայի խաղարկության հետ:
 • Մարման ժամկետը՝ 3 տարի

Կայք www.unibank.am


ԱՊԱՌԻԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 • Ապառիկ վաճառք առանց բանկ այցելության
 • Կանխավճարը սկսած 0%
 • Վարկի գումարը ՝ 30.000-1.500.000 ՀՀ դրամ
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր, սոց. քարտ (անհրաժեշտության դեպքում ՝ նաև վկայական )
 • Վարկը տրամադրվում է 21 մինչև 65 տարեկան անձանց

ԳՈՐԾՈՂ ԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԱԿՑԻԱ 1

 • ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐ` ՇԱՀԱՎԵՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ
 • Տարեկան տոկոսադրույքը՝ 0%; ամսական սպասարկման վճարը՝ 1%; ժամկետը՝ 36 ամիս

ԱԿՑԻԱ 2

 • ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ՝ ՇԱՀԱՎԵՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ
 • Տարեկան տոկոսադրույքը՝ 0%; ամսական սպասարկման վճարը՝ 1.1% մարման ժամկետը՝ 3 - 48 ամիս

ԱԿՑԻԱ 3

 • ԿԱՀՈՒՅՔ՝ ՇԱՀԱՎԵՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ
 • Տարեկան տոկոսադրույքը՝ 0%; ամսական սպասարկման վճարը՝ 1.1% մարման ժամկետը՝ 12 - 60 ամիս

Վճարը կարող է իրականացվել ՎՏԲ Բանկի բոլոր մասնաճյուղերում, ինչպես նաև Tell-Cell տերմինալների միջոցով:Ինֆորմացիոն ծառայություն 87-87

Կայք www.vtb.amԱՊԱՌԻԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 • Ապառիկ վաճառք առանց բանկ այցելության
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր, սոց. քարտ
 • Վարկը տրամադրվում է 20 մինչև 70 տարեկան անձանց
 • Վարկի գումարը՝ 50.000-1.000.000 ՀՀ դրամ
 • Կահույք ձեռք բերելու դեպքում բանկը վարկավորում է մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամ
 • Տարեկան տոկոսադրույքը 11%
 • Ամսական սպասարկման վճար՝ 0,5%
 • Մարման ժամկետը՝ 3 տարի

Կայք www.acba.am


ԱՊԱՌԻԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 • Ապառիկ վաճառք առանց բանկ այցելության
 • Տարեկան տոկոսադրույքը 0%
 • Սպասարկման վճար՝ 0.9%
 • Մարման ժամկետը` մինչև 36 ամիս
 • Վարկի գումարը ` 50 000 - 1.000 000 ՀՀ դրամ
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր, սոցիալական քարտ
 • Վարկը տրամադրվում է 18 մինչև 65 տարեկան անձանց

Կայք www.artsakhbank.am


ԱՊԱՌԻԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 • Ապառիկ վաճառք առանց բանկ այցելության
 • Կանխավճարը սկսած 0%
 • Միջնորդավճար՝ 0 դրամ
 • Ամսական սպասարկման վճարը ՝ 1%
 • Տարեկան տոկոսադրույքը 0%
 • Մարման ժամկետը՝ մինչև 36 ամիս
 • Վարկի գումարը ՝ 40.000-2.000.000 ՀՀ դրամ
 • Վարկը տրամադրվում է 19 մինչև 60 տարեկան անձանց
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր, սոցիալական քարտ

ԳՈՐԾՈՂ ԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԱԿՑԻԱ 1՝

 • Զինվորական վարկ - 12% տարեկան տոկոսադրույք,7 տարի մարման ժամկետ(ակց.գործ.է ՀՀ զին.ուժերի,ԱԱԾ,ոստիկանության, կրտսեր և ավագ սպայական անձնակազմի համար)

Կայք www.conversebank.amԱՊԱՌԻԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 • Ապառիկ վաճառք առանց բանկ այցելության
 • Կանխավճարը՝ սկսած 0%
 • Տարեկան տոկոսադրույքը՝ 21.9%
 • Մարման ժամկետը՝ 3-36 ամիս (կահույքը ՝ 3 - 60 ամիս)
 • Ամսական սպասարկման վճար՝ 1,1%
 • Վարկի գումարը՝ 30.000 - 1.500.000 ՀՀ դրամ
 • Վարկը տրամադրվում է 21 - 70 տարեկան անձանց
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր, սոցիալական քարտ

ԳՈՐԾՈՂ ԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԱԿՑԻԱ 1

 • Ձևակերպվում է վարկ ՝ պաշտոնապես գրանցված թոշակառու անձանց ՝ մինչև 70 տարեկան

ԱԿՑԻԱ 2

 • Վարկի անտոկոս մարում ՝ 4 - 6 ամիս մարման ժամկետով ձևակերպելու դեպքում

ԱԿՑԻԱ 3

 • Համակարգչային տեխնիկան և մանր կենցաղային ապրանքները ձևակերպվում են մինչև 24 ամիս մարման ժամկետով

ԱԿՑԻԱ 4

 • Կահույքը ձևակերպվում է մինչև 60 ամիս մարման ժամկետով

ԱԿՑԻԱ 5

 • 3-րդ և 4-րդ կետերում նշված ապրանքատեսակներից բացի, մնացած այլ ապրանքները ձևակերպվում են 36 ամիս մարման ժամկետով


ԱՊԱՌԻԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 • Կանխավճարը սկսած 0%
 • Տարեկան տոկոսադրույքը՝ 13.2%
 • Ամսական սպասարկման վճար ՝ 1.1%
 • Մարման ժամկետը՝  24-60 ամիս
 • Վարկի գումարը ՝ 50.000 - 1.500.000 ՀՀ դրամից
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր, սոցիալական քարտ

 • ԳՈՐԾՈՂ ԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 • Ակցիա N1 -  ԷՆԵՐԳՈԿՐԵԴԻՏ
 • Իրականացվում է վճարված տոկոսագումարի 50%-ի հետվճար (Cash back) էներգաարդյունավետ ապրանքների և սարքավորումների ապառիկ գնումների դեպքում
 • Վարկի գումարը ՝ 100.000 - 2.500.000 ՀՀ դրամ
 • Մարման ժամկետը՝ 24-60 ամիս
 • Տարեկան տոկոսադրույքը՝ 10.8%
 • Ամսական սպասարկման վճար ՝ 0.9%

Կայք www.sef.am


ԱՊԱՌԻԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 • Կանխավճարը` սկսած 0%-ից
 • Մարման ժամկետը 6-36 ամիս
 • Վարկի գումարը՝ 30.000 - 800.000 ՀՀ դրամ
 • Վարկը տրամադրվում է 20 - 68 տարեկան անձանց, ովքեր ունեն դրական վարկային պատմություն
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր, սոցիալական քարտ

ԳՈՐԾՈՂ ԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԱԿՑԻԱ 1

 • ՏԱՐԵԿԱՆ 0 ՏՈԿՈՍ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ
 • Տարեկան 0 տոկոս տոկոսադրույք, ամսական սպասարկման վճար՝ 0.99%:

Կայք www.aeb.amԱՊԱՌԻԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 • Ապառիկ վաճառք առանց բանկ այցելության
 • Տարեկան տոկոսադրույքը՝ 0%
 • Ամսական սպասարկման վճար՝ 0.99%
 • Կենցաղային տեխնիկա և կահույք տրամադրվում է ապառիկով 50 000-1 500 000 դրամի սահմաններում, 6-36 ամիս մարման ժամկետով
 • Բջջային հեռախոսներն ու սմարթֆոնները տրամադրվում են ապառիկով 50 000-800 000 դրամի սահմաններում, 24 ամիս մարման ժամկետով
 • Ապառիկը տրամադրվում է հաճախորդի դրական վարկային պատմության հիման վրա
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր, սոց. քարտ
 • Վարկը տրամադրվում է 21 մինչև 65 տարեկան անձանց
 • ԳՈՐԾՈՂ ԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
 • Ակցիա N1 ԱՌԱՋԻՆ ԵՐԵՔ ԱՄԻՍՆ ԱՌԱՆՑ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐԻ
 • Երեք տարով կահույք ձևակերպելու դեպքում առաջին երեք ամսվա սպասարկման վճարները 0-են, վճարվում է միայն մայր գումարը: Տրամադրվող վարկի գումարը՝ մինչև 2 000 000 ՀՀ դրամ

Կայք www.ameriabank.am