Տեխնոլոգիական առաջընթացի արագ տեմպերը հանգեցնում են սարքերի անընդհատ արդիականացման։ Թեև այս մշտական էվոլյուցիան հարստացնում է մեր կյանքը նոր առանձնահատկություններով և հնարավորություններով, այն նաև հանգեցնում է հնացած սարքավորումների կուտակմանը։ Այս հնացած սարքերը, որոնք կոչվում են էլեկտրոնային թափոններ պարունակում են թունավոր քիմիական նյութեր, ծանր մետաղներ և ոչ կենսաքայքայվող նյութեր, որոնք ներթափանցելով հողի և ջրի մեջ զգալի վտանգ են ներկայացնում շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության համար: Էլեկտրոնային թափոնների շարքերում ոչ պակաս վտանգավոր են նաև մարտկոցները, որոնք լինեն վնասված, թե պարզապես հին կարող են ոչ միայն հրդեհի պատճառ դառնալ, այլ նաև թունավորել էկոհամակարգը։

Այնուամենայնիվ, Հայաստանում չափազանց քիչ ուշադրություն է դարձվում վտանգավոր թափոններին, և այս խնդիրն այսօր ավելի հրատապ է, քան երբևէ։ Այդ իսկ պատճառով Վեգա ընկերությունը ստանձնում է պատասխանատվություն Հայաստանում ավելի կանաչ ապագայի ձևավորման և էլեկտրոնային թափոնների վերամշակման գործում։

Ստանալով վտանգավոր թափոնների վերաօգտագործման գործունեության լիցենզիա՝ մենք ամրապնդում ենք մեր առաքելությունը որպես էկոլոգիապես մաքուր ապագայի հովանավոր։

Հարկ ենք համարում նաև նշել, որ բացի հին սարքավորումների հավաքագրման միջոցառումներից, հետագա վերամշակման նպատակով իրականացվելու են նաև վերջիններիս մասնատման և սորտավորման գործընթացներ։ Այս կարևոր քայլերը երաշխավորում են, որ մենք առավելագույնի կհասցնենք տարբեր նյութերի վերաօգտագործումը՝ նվազագույնի հասցնելով էլեկտրոնային թափոնների բնությանը՝ հասցնելիք վնասը: