KARCHER

Filter
ԴԱՍԱԿԱՐԳԵԼ ԸՍՏ։
ՑՈՒՑԱԴՐԵԼ:

-24%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

high pressure cleaner KARCHER 1.168-502.0 K7*EU

-24%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

high pressure cleaner KARCHER 1.324-550 K5 POWER CONTROL

-24%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

high pressure cleaner KARCHER 1.447-050 K7 COMPACT

-24%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

high pressure cleaner KARCHER 1.601-812 K3

-24%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

high pressure cleaner KARCHER 1.630-750.0 K5

-24%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

high pressure cleaner KARCHER 1.637-500.0 K4 COMPACT

-24%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

high pressure cleaner KARCHER 1.673-000 K2 UNIVERSAL EDITION

-24%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

high pressure cleaner KARCHER 1.673-500 K2 COMPACT

-24%

Warranty

1 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

սիզամարգի հնձիչ KARCHER 1.444-401.0 LMO 18-33

-10%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

սթիմեր KARCHER SC 1 EASYFIX (YELLOW) *EU 1.516-332.0
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ

-10%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

սթիմեր KARCHER SC 2 EASY FIX 1.512-050.0
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ

-10%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

սթիմեր KARCHER SC 3 EASY FIX 1.513-110.0
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ

-10%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

սթիմեր KARCHER SC 4 EASY FIX 1.512-450.0
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ

-10%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

սթիմեր KARCHER SC 4 EASY FIX PREMIUM 1.512-480.0
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ

-10%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

փոշեկուլ KARCHER FP 303 1.056-820.0
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ

-28%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

փոշեկուլ KARCHER KB 5 1.258-000.0
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ

-29%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

փոշեկուլ KARCHER KB 5 PREMIUM 1.258-021.0
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ

-10%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

փոշեկուլ KARCHER SE 4001 1.081-130.0
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ

-10%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

փոշեկուլ KARCHER SE 4002 1.081-140.0
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ

-10%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

փոշեկուլ KARCHER SE 6.100 1.081-220
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ

-19%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

փոշեկուլ KARCHER VC 2 1.198-101.0

-28%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

փոշեկուլ KARCHER VC 2 1.198-105.0
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ

-21%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

փոշեկուլ KARCHER VC 2 1.198-111.0 PREMIUM

-30%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

փոշեկուլ KARCHER VC 2 PREMIUM 1.198-115.0
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ

-29%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

փոշեկուլ KARCHER VC 3 1.198-125.0
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ

-24%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

փոշեկուլ KARCHER VC 5 1.349-105.0
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ

-11%

Warranty

2 ՏԱՐԻ

ԵՐԱՇԽԻՔ

փոշեկուլ KARCHER WD 2 1.629-783.0
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ
Ցուցադրված է 1 - 32 ` 51 –ից (ընդհանուր 2 էջ)
ԴԱՍԱԿԱՐԳԵԼ ԸՍՏ։
ՑՈՒՑԱԴՐԵԼ:
Ամենավաճառվողները