Վեգա ընկերությունը որդեգրել է կանաչ օրակարգ և նախաձեռնում է բազմաթիվ միջոցառումներ շրջակա միջավայրի պահպանման համար, ինչպես նաև մասնակցում մի շարք բնապահպանական պրոյեկտների